• ระบบพื้นที่เช่า (Rental Management)

       ระบบเช่าพื้นที่ (KRM) เป็น ระบบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่องานด้านการควบคุมและบริหารการเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไอเย็น ค่าแก็ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและที่สำคัญ “ระบบนี้เป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถทราบถึงรอบระยะเวลาในการได้รับเงินสดของสัญญาเช่าทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เช่าจนถึงวันที่หมดสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ อย่างทันที ถูกต้องและแม่นยำ” พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชีแคสวันตามมาตรฐานได้โดยสมบูรณ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • โปรแกรมสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา (Kassone Fixed Assets )

      โปรแกรมบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา เป็นระบบที่พัฒนาบน Windows Model Client / Server เพื่อรองรับการเก็บประวัติทรัยพ์สินต่าง ๆ ทำให้สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทรัยพ์สินนั้น ๆ ว่าซื้อมาจากที่ไหน ราคาเท่าไหร ประวัติการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้าง เพื่อให้ทราบถึงว่าควรจะใช้ทรัพย์สินนั้นต่อ หรือว่าควรจะนำไปขายหรือเลิกใช้ทรัพย์สินนั้น พร้อมทั้งสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาไม่ว่าจะเป็นแบบเดือนหรือแบบปี ได้โดยคีย์ข้อมูลครั้งเดียวโปรแกรมจะเก็บบันทึกประวัติทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคา และสามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและประวัติต่างๆ ได้ทันที
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบบขาย (Sales)

      เป็นเมนูของการบันทึกใบแจ้งหนี้ , รับคืนลดหนี้, ขายเงินสด, ลดหนี้เงินสด,รับเงินประกัน, คืนเงินประกัน, รับเงินมัดจำ สามารถบันทึกแจ้งหนี้ ตรง ๆ หรือ Post Invoice มาจากระบบเช่าพื้นที่ได้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบบซื้อ (Purchasing)

      เป็นเมนูของการทำใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ,จ่ายเงินมัดจำ, ซื้อสินค้าและบริการ(เชื่อ), ซื้อสด , ส่งคืนลดหนี้/เพิ่มหนี้ และระบบใบขอซื้อและสั่งซื้อสามารถทำการตัดงบประมาณบริหารได้ทันที
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
2/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415