โปรแกรมเช่าพื้นที่ Kassone Rental Management

    ระบบเช่าพื้นที่ (KRM) เป็น ระบบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่องานด้านการควบคุมและบริหารการเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไอเย็น ค่าแก็ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่เสมอ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงาน ซ้ำซ้อนและที่สำคัญ “ระบบนี้เป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถทราบถึงรอบระยะเวลาในการได้รับเงินสดของสัญญาเช่าทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เช่าจนถึงวันที่หมดสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ อย่างทันที ถูกต้องและแม่นยำ” พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชี Kassone มาตรฐานสากลได้โดยสมบูรณ์
    เหมาะสำหรับธุรกิจ
  • ธุรกิจตลาด
  • ธุรกิจศูนย์การค้าพลาซ่า
  • ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
  • ธุรกิจบริการ
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพท์
  • ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • ธุรกิจโรงงาน
  • ธุรกิจอื่น ๆ ทั่วไป

   
      โปรแกรมแนะนำ
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
2/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415